2020 - 08 - 06

2010 PREMIOS BERTAN-Urola Erdia

bertan

Datorren asteazkenean, abenduaren 22an, Urola Erdiak antolatu duen 2010 PREMIOS BERTAN-en, BIZKARGI Abesbatzak parte hartuko du ekitaldiaren amaieran gabonetako bi abesti eskainiz. Zuzendaria: Maje Larrañaga eta piano laguntzailea: Edurne Alberdi. Ospakizuna ELKARGUNEKO aretoan izango da, arratsaldeko 19:00etan.


ENTZUNALDIA

entzum640

Datorren astelehenean, abenduaren 20an, arratsaldeko 18:30etan, Bizkargi Musika eta Dantza eskolan, bertako ikasleek entzunaldi bat eskainiko digute.

Bertan, musika tresna ezberdinen doinuak izango ditugu entzungai: pianoa, akordeoia, klarinetea, saxoa, tronpeta, danborra eta biolina. emanaldi honen bidez lehenengo hiruhileko ekintzei amaiera ematen diogu.

BATZAR OROKORRA

Batzarra

Datorren asteazkenean, abenduaren 22an, arratsaldeko 20:00etan, BIZKARGI Musika eta Dantza Eskolan urteko BATZAR OROKORRA ospatuko da.

Hona hemen eguneko gai zerrenda:

1.- AURKEZPENA – Martxel Orbegozo – Guraso Batzordeko Lehendakaria

2.- TXOSTEN PEDAGOGIKOA – Marijose Arregi – Zuzendaria

3.- TXOSTEN EKONOMIKOA – Amaia Ansoalde – Diruzaina

4.- KULTUR ZINEGOTZIA – Kontxi Larrañaga

5.- GALDE-ESKEAK

Erabili behar diren gaien garrantzia ikusirik, Guraso Batzordearen izenean guraso guztien partaidetza eskatzen da.

============================================================================

El próximo miércoles, 22 de diciembre a las 20:00h. se celebrará la Asamblea Anual Ordinaria en la Escuela de Música y Danza BIZKARGI.

El orden del día será el siguiente:

1.- PRESENTACIÓN – Martxel Orbegozo – Presidente de la Junta de Padres

2.- INFORME PEDAGÓGICO – Marijose Arregi – Directora

3.- INFORME ECONÓMICO – Amaia Ansoalde – Tesorera

4.- CONCEJALA DE CULTURA – Kontxi Larrañaga

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Dada la importancia de los asuntos a tratar, en nombre de la Junta de Padres se ruega máxima asistencia.

GABON KANTAK

gabonkan

Datorren igandean, abenduaren 19an eta Baztartxo Antzokian, Floreaga ikastetxeak antolatzen duen GABON KANTAK ospatuko da. Bertan, urtero bezala, Maje Larrañagaren gidaritzapean BIZKARGI Musika eta Dantza Eskolako abesbatzak parte hartuko du bi gabon kanta eskainiz. Gonbidapena luzatzen diegu bai gurasoei, bai ikasleei, baita herritar guztiei ere gabon jaien sarrera gisa ospatzen den emanaldi berezi honetara hurbiltzeko.

El próximo domingo, 19 de diciembre, organizado por el Colegio de Floreaga y en Baztartxo,  tendrá lugar una edición más del GABON KANTAK. Como todos los años, el coro de la Escuela de Música y Danza BIZKARGI participará con dos temas navideños interpretados bajo la dirección de Maje Larrañaga. Invitamos a todos los Padres, alumnos y a todos los interesados a asistir a este acto especial que se celebra como preludio de las fistas navideñas.

EHME ARGITALETXEA ABIAN

musikalean

Donostiako Udaleko Kulturako zinegotziak, Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren presidenteorde den heinean, lankidetza-hitzarmena sinatu du Izusko Izaguirre buru duen Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartearekin, liburuak, partiturak eta gainerako material didaktiko interesgarria batera argitaratzeko asmoz.

Estatu osoko Creative Commons lehen musika-argitaletxea izango da, eta hitzarmenak 2016. urtera bitarte izango du eragina.

Hitzarmen horren bidez, bi alderdiak honako konpromiso hauek hartu dituzte, besteak beste: Creative Commons lizentziak erabiltzea materiala produzitzeko formula generiko moduan; autoreei orientazioa ematea autoedizioko lanetan, tresnak eta berrikusteak eskainiz; eta argitaratutako liburuen aurkezpenak eta sustapenak egitea.
 

Konpromiso horiekin hainbat ildo ezarri dituzte eta dagoeneko lantzen ari dira:
•    Azterlan eta Zuzendaritza Estrategikoaren ildoa, liburuak eta azterlanak argitaratzeko Musika Eskolei buruz eta eskolen kudeaketa, arazo, proiektu eta abarri buruz.
•    Partituren ildoa, mota guztietako partiturak argitaratzeko.
•    Ikus-entzunezkoak ildoa, CDak eta DVDak egiteko.
•    Metodo eta dokumentazio pedagogikoaren ildoa, irakaskuntzako profesionalei zuzenduta.

Formatu fisikoan eta on-line argitaratuko dira
 

Hitzarmen horri esker jaio den argitaletxeak formatu fisikoan (papera, CDak…) argitaratuko ditu lanak, eta material guztiak on-line ere jarriko ditu, pdf formatuan edo audio moduan, Eskolaren MOODLE zerbitzarian: http://moodle.donostiaeskola.org

Hartara, musika-arloko profesional eta zaletu orok eskura izango ditu EHMEk eta Udal Eskolak argitaratutako materialak, betiere EHMEko kide diren Eskoletan eta Udal Liburutegietan banatuko diren aleak alde batera utzi gabe. Material hori eskuratu ahal izateko, izena eman beharko da doan eta une horretan bertan eskuragarri izango dira material guztiak, deskargatzeko.

Creative Commons lizentziak eta Euskadi Musika Librearen hiriburu 2016an
 

Creative Commons lizentzien bidez, eta hain justu “Onespen-EzKomertziala-PartekatuBerdin (by-nc-sa)” esaten zaion lizentziaren bidez, musika-hezkuntzaren sektorearen premiak bidera daitezke, Musika Eskolen eta autoreen legezko interesak uztartu eta batzea ahalbidetuz, guztion gogobetegarri.
 

Hitzarmena 2016. urteari begira jaio da, eta 2016rako Hautagaitzaren proiektuko lan-ildoetako batean (HITZ EGIN-Hitzen, Hizkuntzen eta Lengoaien Hirian, jakintza partekatuaren hiria) txertatzen da. Cc-capital commons programari esker, herritarrek material libreak izango dituzte eskuragarri, libreki kopiatu, komunikatu, zabaldu eta transformatu ahal izateko, betiere egile-eskubideak errespetatzen dituen lizentziarekin.

Aurreneko partiturak eskuragarri
 

Hainbat partitura eskuratzeko moduan daude dagoeneko; esate baterako, Beethoven-en Europaren Ereserkia, Marijose Arregiren Musikalean, Iñigo Peñaren Mariren Laberintoa…. Laster berriak argitaratuko dira; horien berri emango da eta Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren zerbitzarian deskargatzeko moduan jarriko dira.
 

Las escuelas de música de Euskadi firman un convenio para la edición de partituras, libros y compact disc.
Se trata de la Primera Editorial de Música Creative Commons del Estado y el Convenio será efectivo hasta 2016.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián, en su calidad de vicepresidente de la Escuela Municipal de Música y Danza ha procedido a la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Escuelas de Música de Euskadi (Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartea, EHME), presidida por Izusko Izaguirre, con el objetivo de coeditar libros, partituras y demás material didáctico de interés.

Mediante este convenio, las partes se comprometen, entre otras cuestiones, a adoptar las licencias Creative Commons como fórmula genérica de producción de materiales, a orientar a los autores en sus trabajos de autoedición, aportando herramientas, revisiones y a realizar promociones y presentaciones de los libros editados.

Con dichos compromisos, se han establecido diferentes líneas en las que ya se está trabajando:
•    Línea de Estudios y Dirección Estratégica, con la que se editarán libros y estudios sobre Escuelas de Música, su gestión, problemática, proyectos…
•    Línea de Partituras, en la que se editarán partituras de todo tipo
•    Línea de Audiovisuales, en la que se realizarán Cds y DVDs
•    Línea de Métodos y documentación pedagógica, dirigida a los profesionales de la docencia

Editorial con formatos físicos y on-line

La Editorial que surge de este convenio realizará tiradas en formatos físicos (papel, Cds…) y colgará todos sus materiales on-line, tanto en formato pdf como audios, en el servidor MOODLE de la Escuela http://moodle.donostiaeskola.org

De esta forma, todos los profesionales y aficionados de la música podrán acceder a los materiales editados por EHME y la Escuela Municipal más allá de los ejemplares que se pondrán en disposición a través de las Escuelas asociadas a EHME y las Bibliotecas Municipales. Para acceder a este material habrá que registrarse de forma gratuita y en el momento se podrá acceder a la descarga de estos materiales.

Licencias Creative Commons y Euskadi la Capital de la Música Libre en 2016

Con las licencias Creative Commons, y más concretamente la licencia conocida como “Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)” se pueden canalizar las necesidades del sector de la educación musical permitiendo compaginar y aunar los legítimos intereses de las Escuelas de Música y de los autores de forma satisfactoria.

Este es un convenio que tiene su horizonte en el 2016 y se plantea en una de las líneas de trabajo del proyecto de la Candidatura de 2016. Con*versando en la ciudad de las palabras, las lenguas y los lenguajes, la ciudad del conocimiento compartido, el programa de cc-capital commons, quiere posibilitar a la ciudadanía materiales libres que puedan ser copiados, comunicados, difundidos y transformados libremente con una licencia respetuosa con los derechos de autor.

Las primeras partituras ya una realidad

Ya están disponibles varias partituras como el Himno Europeo de Beethoven, Musikalean de Marijose Arregi, Mariren Laberintoa de Iñigo Peña…. próximamente se irán editando otras de las que se dará cuenta y serán colocadas para su descarga en el servidor de la Escuela Municipal de Música y Danza.