2020 - 02 - 28

2012-13 Ikasturterako Matrikulazioa

2012-13  Ikasturterako ikasleen matrikulak formalizatzeko, Eskolak bi epealdi erabiliko ditu; bata lehengo ikasleei eta bestea ikasle berriei zuzenduta.
*Lehenengo epealdia, bakarrik lehengo ikasleentzat izango da: martxoaren 19tik 31arte (biak barne).
*Bigarren epealdia, ikasle berrientzat: apirilaren 16tik ekainaren 15arte (biak barne).

Talde-espezialitateen ordutegiak martxoaren 12tik aurrera Eskolako iragarki-taulan ipiniko dira:
- Musika Hezkuntza Goiztiarra (0-2 urte bitartean, bi  urtekoak barne)
- Musika Lantegiak (3-6 urte bitartean, biak barne)
- Dantza ( 4 urtetik aurrera)
- Musika Hizkuntza (7 urtetik aurrera)
- Harmonia klasikoa eta modernoa
- Orkestra eta Musika Tresnen talde ezberdinak
- Abesbatza
- Musika Hizkuntza eta Dantza (Helduentzat)

Tresna-espezialitateen ordutegiak ekaineko azken astean banatuko dira.  Irakasle bakoitzarekin ordutegi horiek adosteko egunak Eskolako iragarki-taulan egongo dira ekainaren 22tik aurrera (barne).
Oharra: Izendatzen diren adin guztiak, 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31artekoak dira.

Para formalizar la matrícula de los alumnos para el próximo curso 2012-13 la Escuela ofrece dos plazos de inscripción:
*El primero de ellos, únicamente para los antiguos alumnos: desde el 19  el 31  de marzo (ambos inclusive).
*El segundo plazo es para los nuevos alumnos: desde el 16 de abril hasta el 15 de junio (ambos inclusive).

Los horarios de especialidades grupales estarán expuestos en el Tablón de Anuncios de la Escuela, a partir del 12 de marzo:
- Educación Musical Temprana (0-2 años)
- Talleres de Música  (3-6 años)
- Danza ( a partir de los 4 años)
- Lenguaje Musical (a partir de los 7 años)
- Armonía clásica y moderna
- Orquesta / Grupos instrumentales varios.
- Coro
- Lenguaje Musical y Danza para adultos.
Los horarios de especialidades instrumentales se repartirán durante la última semana de junio. Los días para acordar dichos horarios con l@s  respectiv@s profesores/as estarán expuestos en el tablón de anuncios de la Escuela a partir del  22 de junio (inclusive).

Nota: Las referencias de edades mencionadas son entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2012.

Konta iezadazu

*